TERASE

Čežnja za šetnjom niz neviđene kolodvore
Mir lotosa poprskanog tišinom na rubovima monsuna
Pogled preko krovova tuđe zemlje

Ti i ja

I nejasni glasovi udaljenih ljudi
Daleko pod balkonom

Maj ‘22

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close