PRAZNIČNI VERSI

Nišane vas puškama raketama
svetim knjigama i svetim kravama
Svetim zastavama i svetim nastavama
Sve misionari i profesori
Viču glavati tim ludim glavama
Vječno u koroti i na svim slavama

Kao mađije macinim travama

Obećavaju vam Život
No ne Sad i ne Tu

Život je Tamo
Još malo, samo
Vi život date, mi zakletvu damo

Ti Krvavi Sveci
Budilnici-pijevci

Poju vam himnu o narodu
Tek da vas lakše nabodu
Na bodež neživog jezika tog
Srce je vaše njihov je Bog

Pišete li
Ne punite pera ovakvim mastilom!

Koji morate, izgrebite sebi noktima
malo svjetlosti iz ovih dana Laži.

Ako već pišete Riječi.

Jul, ‘22

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close