U DANE NAPUŠTENE, KAD SAM…

U dane napuštene, kad sam,
Crpeć iz dubina samoća noćnih,
Pjesmu prizivao, svaki Rad sam
Počinjao sanjajući. Sto sila moćnih

Dade mi dokolica: Žice jezika;
Scene što ispune živce očne;
Jutra dok spavamo, a još je muzika.
I ona čekanja da film počne…

Novembar, ‘22

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close