MRTVA PRIRODA

Gore nam teška srca –
Ljudi smo Uspomena.
Život, to je Torba puna
usput pokupljenih Stvari.

Kad bismo samo znali,
Tamo na drugoj obali Lete,
Čime se mjere suze i tlapnje
Od Nemaštine ovdašnje?

Ima li Cvijeta Čežnje u tom Sutonu,
Makar jednog?
Ili ni mirisni limuni žuti
Tamo ne mogu dospjeti?

I, 2023.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close