RASPORED PREOSTALIH ČASOVA

Ne naučim li čudne puteve vode,
Moje sklonište će poplaviti.
Ne naučim li osnove struje,
Žice će iz ovih zidova izbiti.

Ne naučim li hladnoću rijeke,
Nestaće svako nevino ljeto u kestenju tvojih očiju.
Ne naučim li kalendar zime,
Pjesma će moja svaku perlu izgubiti.

Maj, 2023.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close